TIETOSUOJASELOSTE SANOSIKS PELIALUSTAAN

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystaho

Panic Marketing Oy
1582142-6
Lemminkäisenkatu 52, 20520 Turku
www.panic.fi
info@panic.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joona Mäki

p. 0440751410, joona.maki@panic.fi

3. Rekisterin nimi

Sanosiks pelin käyttäjät

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri on perustettu Sanosiks pelialustan käyttäjätilien hallinnointia varten. Tiedot kerätään tuoteteen tai tuotepaketin ostamisen yhteydessä. Kerättävät tiedot ovat: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Kyseisiä tietoja tullaan käyttämään ainoastaan käyttäjätilin tallentamista ja tarvittaessa hallinnointia varten esim. käyttäjätilin salasanan palauttamisen yhteydessä. Tietoja ei tulla käyttämään suoramarkkinointia varten. Panic Marketing Oy:llä on oikeus poistaa henkilön tiedot rekisteristä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön itsensä ilmoittamat tiedot: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen käyttöön milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutuksen yhteydessä henkilö menettää pääsyn Sanosiks pelialustan kaikkiin tuotepaketteihin. Lähtökohtaisesti ostajan pyynnöstä aiheutunut tietojen poistaminen rekisteristä ja siitä johtunut tuote tilauksen peruutuksen yhteydessä ei tulla palauttamaan paketista tai paketeista aiheutuneita kuluja ostajalle, vaikka paketin määräaikaa olisi vielä jäljellä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse tuotepaketin tai tuotepakettien oston yhteydessä yhteydenottolomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa kerätä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on suojattu erillisessä SSL-suojatussa tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain Sanosiks pelialustan käyttäjätileistä vastaaville henkilöille. Tunnukset tietokantaan saa vain Panicin työntekijät erillisillä organisaation käyttäjätunnuksilla. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassapidettäviä tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

Pyyntö henkilötietojen tarkastamisesta tulee osoittaa rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (ks. yhteystiedot edeltä). Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän toimesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on myös oikeus saada oikaistuksi mahdollinen virhe häntä koskevissa tiedoissa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten tai henkilö voi myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Virheen oikaisemiseksi, markkinointikiellon tai tietojen poiston osalta henkilön tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös halutessaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.